เคลียร์ชัดก่อนตัดสินใจ! ข้อดีของการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์

การติดโซลาร์เซลล์โรงงาน

ประโยชน์การติดโซลาร์เซลล์โรงงานในรูปแบบ Solar Rooftop

จากราคาค่าไฟที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้คน รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เริ่มตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มมองหาตัวเลือกในการใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น และไม่ต้องเสี่ยงต่อค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้การติดโซลาร์เซลล์โรงงานกลายมาเป็นตัวเลือกการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจ

โซลาร์เซลล์ คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานฟรีที่ไม่มีวันหมด จึงเป็นการใช้พลังงานที่น่าสนใจในระยะยาว ทำให้การติดโซลาร์เซลล์โรงงานกลายมาเป็นตัวเลือกการผลิตไฟฟ้าที่นิยม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำประโยชน์การติดโซลาร์เซลล์โรงงาน และเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบ Solar Rooftop เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

ทำความรู้จักหลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงาน

Solar Rooftop หรือการทำระบบหลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงาน คือรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยอดนิยมที่พบเห็นกันได้ทั่วไป โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคา เพื่อให้สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นทางเลือกในการติดโซลาร์เซลล์โรงงานที่เป็นที่นิยม โดยมีประโยชน์การติดโซลาร์เซลล์โรงงานในรูปแบบ Solar Rooftop ดังนี้

ลดต้นทุนของโรงงาน หรืออาคารที่ติดตั้ง

โซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานฟรีที่มีต้นทุนการผลิตและราคาต่อหน่วยถูกกว่าการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ที่สำคัญยังมีรูปแบบการให้บริการ Solar  PPA ที่มีการลงทุนให้ฟรี รวมถึงช่วยดูแลแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลและบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา

เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่

Solar Rooftop จะทำการติดตั้งบนหลังคาของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ โดยไม่ต้องสรรหาพื้นที่ หรือทำการปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติม จึงเป็นทางเลือกที่สามารถใช้พื้นที่เดิมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อผลิตไฟฟ้า

ช่วยลดความร้อนของหลังคา

 เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ช่วยบังแสงอาทิตย์ไว้ ทำให้อาคารไม่ต้องรับแสงโดยตรง จึงไม่เกิดความร้อนที่มากเกินไป ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง

ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในขั้นตอนดำเนินการ เพราะไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่มีการปล่อยมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นพลังงานสะอาดที่ถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปในอนาคต

ประโยชน์การติดโซลาร์เซลล์โรงงาน

เรื่องควรรู้ก่อนเลือกติดหลังคาโซลาร์เซลล์

การเก็บไฟฟ้าสำรอง

เมื่อพูดถึงการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ หลายคนจะนึกถึงการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ที่สามารถใช้ได้ทุกเวลา แต่ในความจริงแล้ว Solar Rooftop จะสามารถกักเก็บไฟฟ้าเพื่อมาใช้สำรองได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับระบบในการติดตั้ง โดยมีรูปแบบที่นิยมสำหรับการติดตั้ง ได้แก่

  • ระบบออนกริด (On Grid) เป็นระบบยอดนิยมที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟ โดยจะใช้ไฟฟ้าทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และจากการไฟฟ้า เหมาะกับการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในเวลากลางวัน เพราะไม่สามารถเก็บสำรองไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้ ซึ่งเป็นระบบที่จำเป็นจะต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า
  • ระบบออฟกริด (Off Grid) เป็นระบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า จึงไม่ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบจะทำงานโดยใช้การกักเก็บกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และจะมีพลังงานใช้จนกว่าแบตเตอรี่หมด จึงไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว เนื่องจากแบตเตอรี่สามารถเสื่อมคุณภาพได้ง่ายดาย ไม่ค่อยคงทน ทำให้ระบบนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ปริมาณไฟฟ้ามีความแปรผัน

เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้น หากท้องฟ้ามืดครึ้มไร้แสงแดด เพราะมีเมฆมากหรือฝนตก หรือมีเงาบัง จะส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้นจึงควรคำนวณอัตราการผลิตพลังงานให้ครอบคลุม โดยใช้บริการกับผู้ลงทุนที่สามารถคำนวณอัตราการผลิตพลังงานได้อย่างครอบคลุม อย่าง GreenYellow ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณกำลังการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้งานจริง และมีการเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงหน้าไซต์งาน เพื่อวางแผนการติดตั้งให้ได้กำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีที่สุด

เลือกขนาดและจำนวนให้เหมาะสมกับการใช้พลังงาน

ศึกษาให้ดีว่าโดยปกติแล้วโรงงานหรือบริษัทมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย เพื่อนำมาคำนวณพิจารณาประกอบกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถให้พลังงานได้ตรงกับความต้องการ เพราะขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ที่ต่างกันก็จะให้จำนวนวัตต์ที่ต่างกันไปด้วย

ต้นทุนในการติดตั้ง

การติดโซลาร์เซลล์โรงงานมีอยู่ 2 วิธี คือการใช้บริการ Solar  PPA และการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เอง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • การใช้บริการ Solar PPA เป็นการทำสัญญาซื้อขายร่วมกันเพื่อให้บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานโซลาร์เซลล์เป็นคนลงทุนติดตั้งดูแลระบบโซลาร์เซลล์ให้ฟรี ตั้งแต่การสำรวจ ลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบำรุงรักษาในระยะยาวตามสัญญา ซึ่งเมื่อหมดสัญญาแล้ว เจ้าของพื้นที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม
  • การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เอง จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ด้วยบริการ EPC (Engineering, Procurement and Constrution) ซึ่งจะช่วยดูแลในด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ จนสำเร็จเรียบร้อย ส่วนการดูและและบำรุงรักษาต่อจากนั้น โรงงานผู้ใช้โซลาร์เซลล์ต้องเป็นคนจัดการและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

GreenYellow ทางเลือกที่ตอบโจทย์การติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์!

หมดกังวลเรื่องการติดตั้งและใช้ Solar Rooftop หรือ หลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงาน เพียงเลือก GreenYellow ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ให้บริการ Solar PPA แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับโรงงาน หรือบริษัทของคุณ พร้อมลงทุนติดตั้งและดูแลรักษาให้ฟรีตลอดระยะเวลาสัญญา! สนใจรับคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-079- 8081 หรืออีเมล greenyellow@green1.local 

จากความสนใจของคุณ คุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้

Free consultation