The International REC Standard (I-REC)

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นด้าน ESG ของคุณ

I-REC คือ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งแสดงถึงไฟฟ้า 1 MWh ที่ผลิตโดยแหล่งพลังงานหมุนเวียน เมื่อได้รับใบรับรอง I-REC จะสามารถรับประกันได้ว่าพลังงานมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบันกรีน เยลโล่สามารถช่วยลูกค้าของเราในการเป็นเจ้าของ I-RECs และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างราบรื่น

Play Video

การเป็นเจ้าของ I-RECs

กระบวนการง่าย ๆ จัดการโดย กรีน เยลโล่

การลงทะเบียน

กรีน เยลโล่จะลงทะเบียนโรงงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ของคุณในแพลตฟอร์ม I-REC

การออกใบรับรอง

กรีน เยลโล่จะออกใบรับรอง I-REC ของคุณให้ทุกๆปี

โอน / แลก

แลก I-REC ในนามของลูกค้าหรือโอน I-REC ไปยังบัญชีของคุณ

ประโยชน์อันมากมาย