หลากโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (Solar PPA) เพื่อคุณ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงงานด้วยเงินลงทุน 0 บาท

ผ่านสัญญา Solar PPA (Power Purchase Agreement)

Shift Production

How does solar PPA works?

Solar PPA คืออะไร?

ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยทาง กรีน เยลโล่ เป็นผู้ลงทุนให้ 100% โดยครอบคลุมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม ตามที่ลูกค้าต้องการ, จัดหาแผงโซลาเซลล์ และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดตั้ง, การขอใบอนุญาต, การก่อสร้าง, ดูแลการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีข้อดีอย่างไร

แม้จะมีข้อดีและความสะดวกในการติดตั้งมากมาย แต่แน่นอนว่าในการตัดสินใจเปลี่ยนระบบการใช้ไฟดั้งเดิมมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงาน เนื่องจาก

Low cost energy

ใช้พลังงานสะอาดฟรี

โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance กล่าวว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2016 โดยในภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์มักถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้งานในส่วนของสายการผลิต ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภททำความร้อน

ใช้พลังงานสะอาดฟรี

โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance กล่าวว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2016 โดยในภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์มักถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้งานในส่วนของสายการผลิต ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภททำความร้อน

Low cost energy

ได้รับประโยชน์ในระยะยาว

โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ซึ่งหลังจากหมดสัญญากับบริษัทโซลาร์เซลล์ที่ดูแลทุกอย่างให้อย่าง กรีน เยลโล่ ไปแล้ว เจ้าของพื้นที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบใหม่เอง

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay

ได้รับประโยชน์ในระยะยาว

โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ซึ่งหลังจากหมดสัญญากับบริษัทโซลาร์เซลล์ที่ดูแลทุกอย่างให้อย่าง กรีน เยลโล่ ไปแล้ว เจ้าของพื้นที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบใหม่เอง

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay
Earth day campaign hand showing tree in a bubble media mix

สร้างความมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ในปัจจุบันที่สังคมส่วนใหญ่ล้วนตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ด้วยการผลิตและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่สะอาด จึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทน 

สร้างความมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ในปัจจุบันที่สังคมส่วนใหญ่ล้วนตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ด้วยการผลิตและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่สะอาด จึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทน 

Earth day campaign hand showing tree in a bubble media mix

ประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า

ประหยัดเงินลงทุน เพราะ กรีน เยลโล่ ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้

ลดต้นทุนค่าไฟ

การันตีการผลิตไฟฟ้า

ดูแลการใช้งาน และบำรุงรักษาฟรี! ตลอดอายุสัญญา

ได้รับบริการแบบครบวงจร และปรับรูปแบบการติดตั้งได้ตามความต้องการ

มีเวลาบริหาร พัฒนา และจัดการธุรกิจต่างๆของตนเองได้อย่างเต็มที่

ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทำไมต้อง กรีน เยลโล่?

ผู้นำในตลาดโซลาร์เซลล์

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร กรีน เยลโล่ ช่วยให้พันธมิตรประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด โดยเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จากการติดตั้งมาแล้วมากกว่า 170 MWp ทั่วประเทศไทย

ด้านการลงทุน

เราคือพันธมิตรที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานสะอาด, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และลดต้นทุนค่าไฟ

เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด

ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

เราได้พัฒนาระบบแสดงผล เพื่อรายงานประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบนี้ ทำให้สามารถเห็นการทำงานและวิเคราะห์ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เช่นปริมาณการใช้ไฟอย่างละเอียดเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึก

โซลูชั่นที่มากกว่าบริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบการจัดการพลังงานของเราลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง กรีน เยลโล่?

ผู้นำในตลาดโซลาร์เซลล์

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร กรีน เยลโล่ ช่วยให้พันธมิตรประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด โดยเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จากการติดตั้งมาแล้วมากกว่า 170 MWp ทั่วประเทศไทย

ด้านการลงทุน

เราคือพันธมิตรที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานสะอาด, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และลดต้นทุนค่าไฟ

เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด

ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

เราได้พัฒนาระบบแสดงผล เพื่อรายงานประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบนี้ ทำให้สามารถเห็นการทำงานและวิเคราะห์ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เช่นปริมาณการใช้ไฟอย่างละเอียดเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึก

โซลูชั่นที่มากกว่าบริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบการจัดการพลังงานของเราลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้น

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีรูปแบบอะไรบ้าง

ในปัจจุบันมีโซลูชันระบบโซลาร์เซลล์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: Solar PPA) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานให้เหมาะสมกับโรงงาน หรือในระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมากมาย ได้แก่

โซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อปเป็นรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่พบเห็นกันได้ทั่วไป โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในโรงงาน  ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้เรตค่าไฟที่ถูกกว่าระบบโครงข่ายการไฟฟ้าปกติ

โซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อปเป็นรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่พบเห็นกันได้ทั่วไป โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในโรงงาน  ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้เรตค่าไฟที่ถูกกว่าระบบโครงข่ายการไฟฟ้าปกติ

โซลาร์ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์ม คือพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่จะนำโซลาร์เซลล์หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเป็นระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานที่ต้องการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อการใช้งานในโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งการทำโซลาร์ฟาร์มจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้ง เนื่องจากต้องการให้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้พลังงานของลูกค้า จึงควรติดตั้งในสถานที่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงา และไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่เกิดฝุ่น เพราะอาจมาบดบังทัศนวิสัยของแผงเซลล์จนทำให้ไม่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์ม คือพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่จะนำโซลาร์เซลล์หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเป็นระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานที่ต้องการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อการใช้งานในโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งการทำโซลาร์ฟาร์มจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้ง เนื่องจากต้องการให้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้พลังงานของลูกค้า จึงควรติดตั้งในสถานที่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงา และไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่เกิดฝุ่น เพราะอาจมาบดบังทัศนวิสัยของแผงเซลล์จนทำให้ไม่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์ลอยน้ำ

โซลาร์ลอยน้ำ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนผิวน้ำด้วยทุ่นลอย เพื่อใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการผลิตพลังงาน เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยระบายความร้อนและปรับอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ให้เย็นขึ้น ทำให้การผลิตพลังงานมีประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้น

โซลาร์ลอยน้ำ

โซลาร์ลอยน้ำ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนผิวน้ำด้วยทุ่นลอย เพื่อใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการผลิตพลังงาน เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยระบายความร้อนและปรับอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ให้เย็นขึ้น ทำให้การผลิตพลังงานมีประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้น

โซลาร์คาร์พอร์ต

โซลาร์คาร์พอร์ต คือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาที่จอดรถ โดยออกแบบพร้อมดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่จอดรถ เป็นการใช้งานหลังคาโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพนักงานเยอะ และต้องมีหรือต้องการสร้างโรงจอดรถอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งร่มเงาเพื่อรถสำหรับพนักงาน และได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในโรงงาน

โซลาร์คาร์พอร์ต

โซลาร์คาร์พอร์ต คือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาที่จอดรถ โดยออกแบบพร้อมดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่จอดรถ เป็นการใช้งานหลังคาโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพนักงานเยอะ และต้องมีหรือต้องการสร้างโรงจอดรถอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งร่มเงาเพื่อรถสำหรับพนักงาน และได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในโรงงาน

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ในรูปแบบไหน โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากลงทุนหรือดูแลระบบโซลาร์เซลล์เองก็ต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Solar PPA หรือก็คือ ข้อตกลงในการซื้อขายไฟฟ้า โดยที่กรีน เยลโล่ ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมดำเนินการให้ฟรี ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการดูแลระบบ และการบำรุงรักษาในระยะยาวแล้ว ยังมี Solar PPA เป็นข้อเสนอในการให้ส่วนลดคงที่จากอัตราค่าไฟฟ้าตลอดทั้งสัญญา หรือสามารถได้อัตราส่วนลดเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันใดตามอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะสัญญา

Solar PPA vs การลงทุนด้วยตัวเอง

Solar PPA
การลงทุนด้วยตัวเอง
การประหยัด
ศูนย์บาท (ไม่เสียค่า CAPEX)
การลงทุนด้วยตนเองต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก
การดูแลและการบำรุงรักษา
ฟรี (ไม่เสียค่า OPEX)
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มากับทีมที่ต้องจ้างและเทรนเพิ่มเพื่อดูแลระบบโซลาร์เซลล์
การการันตีประสิทธิภาพ
การันตีประสิทธิภาพ
ไม่การันตีประสิทธิภาพ
ผลประหยัด
ได้ผลประหยัดสูงถึง 50%
ทันที 100% แต่มีค่า O&M เพิ่มเติมและไม่ได้มีการการันตีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงทั้งหมดอยู่กับ กรีน เยลโล่
มีความเสี่ยงระดับกลาง ถึง สูง: EPC ให้จ่ายราคาที่สูง และไม่มีการควบคุมระยะเวลาในการติดตั้ง รวมถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการติดตั้ง
ทรัพยากร
ลูกค้ามีเวลาโฟกัสกับธุรกิจหลักได้เต็มที่
ต้องจัดแจงเวลาและคนส่วนหนึ่งเพื่อดูแลและรักษาระบบโซลาร์เซลล์ (จัดซื้อ, ควบคุมการติดตั้ง, O&M, การขอใบอนุญาต และอื่นๆ)
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ใช่
ใช่

พบกับโซลูชัน Solar PPA และระบบ Monitoring ของเรา

คำถามพบบ่อย

เราให้คำปรึกษาฟรี โปรดกรอกข้อมูลการติดต่อแล้วเราจะติดต่อท่านให้เร็วที่สุด

ไม่ต้องกังวลค่ะ เรามีทีมวิศวกรที่สามารถดำเนินการตรวจสอบโรงงานหรืออาคารของคุณ เพียงแจ้งข้อมูลหรือช่องทางติดต่อหรือโทรหาเรา

ลูกค้าจะได้กรรมสิทธิในการเป็นเจ้าของระบaบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ระบบโซลาร์เซลล์ของเราเป็นแบบ “ออนกริด” และต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากกริดเพื่อจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ ในกรณีที่ไฟดับ ระบบโซลาร์เซลล์จะปิดการใช้งานและไม่ผลิตอีกต่อไป

เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ต้องการพลังานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ระบบโซล่าร์เซลล์จึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ช่วงเวลากลางวัน จากช่วงเวลา 6.00 AM ถึง 6.00 PM และไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืน

ลูกค้าของเรา

คำนวนผลประหยัดของคุณได้ทันที

0 ตร.ม

0 บาท

พื้นที่ติดตั้งที่คุณคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้

ค่าไฟฟ้ารายเดือน

วันทำการ / สัปดาห์

ผลประหยัดที่คุณจะได้ต่อปี

30,000 ฿

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

เงินลงทุน

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

30,000 tons

เงินลงทุน

0 baht

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้าน

ง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้