กรีนเยลโล่กรุ๊ป

การเริ่มต้นของกรีนเยลโล่กรุ๊ป

กรีน เยลโล่ เริ่มจากการเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ก่อตั้งโดย อ๊อทแมน ฮัจจิ ประธานคนปัจจุบันของเรา บรึษัทของเราซึ่งเติบโตในคาสิโนกรุ๊ป บรึษัทที่ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้ารายแรกที่เข้าสู่ภาคพลังงาน

Panama

Brazil

Colombia

Morocco

Senegal

Benin

South Africa

Mauritius

France

Tunisia

Mauritania

Burkina Faso

Madagascar

Thailand

Cambodia

Vietnam

Brazil

Colombia

Panama

Morocco

Senegal

Benin

South Africa

Madagascar

Thailand

France

Tunisia

Mauritania

Burkina Faso

Mauritius

Vietnam

Cambodia

0 พันล้าน

กรีน เยลโล่ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และระบบการจัดการพลังงาน

0

ลูกค้า

0 MWp

พลังงานสะอาดที่ติดตั้งทั่วโลก

เราห่วงใยสังคมของเรา

สร้างแรงกระตุ้นและเสริมพลังให้กับ บุคคล ชุมชน และโลก

Add Your Heading Text Here