โครงการของเรา

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา

กำลังการติดตั้งที่เช็นสัญญา (MW)

0

กำลังการติดตั้งที่ดำเนินการ (MWp)

0

ไซต์ที่กำลังดำเนินการอยู่

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้

0
อุตสาหกรรมของลูกค้า
Clients filter

จำนวนโครงการที่เช็นสัญญา

0

กำลังการติดตั้ง (MWp)

0

ไซต์ที่กำลังดำเนินการอยู่

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้

0
อุตสาหกรรมของลูกค้า
Clients filter
บริการที่เลือกใช้
Client Services filter

ตัวอย่างโครงการโซลาร์เซลล์ที่น่าสนใจ

กรีน เยลโล่ช่วยคุณประหยัดพลังงานได้อย่างไร?

ศึกษา
กรีน เยลโล่ ทำการศึกษาความต้องการ และสิ่งที่คุณกังวลในด้านการใช้พลังงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ออกแบบ
กรีน เยลโล่ ออกแบบการวางแผงตัวอย่างโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ พร้อมส่งผลลัพธ์การประหยัด เมื่อคุณติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
ลงทุน
ในฐานะนักลงทุน กรีน เยลโล่ จะเป็นผู้ลงทุนให้กับโครงการของคุณ (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง) ด้วยเงินของเรา อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับโลก เรามีเงินทุนที่พร้อมที่จะนำไปใช้และให้มั่นใจว่าโครงการของคุณจะเสร็จสมบูรณ์อย่างเร็วที่สุด
ติดตั้งและขอใบอนุญาต
กรีน เยลโล่ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์พร้อมทำการยื่นขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานควบคู่กันเพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด
บริการบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์
กรีน เยลโล่ ช่วยดูแลให้แน่ใจว่าโครงการโซลาร์เซลล์ของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยมีทีมซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตรวจสอบ
กรีน เยลโล่ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ และส่งรายงานทางด้านประสิทธิภาพให้ทุกเดือน

ทีมของเรา

กรีน เยลโล่ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลโครงการโซลาร์เซลล์ให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา และทำการวิเคราะห์เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับกำลังการใช้พลังงานของคุณ ไปจนถึงขั้นตอนในการติดตั้ง และการขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid ให้สามารถใช้ไฟได้ 2 ทาง ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และจากการไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงมีการดูแลบำรุงรักษาในระยะยาวตามสัญญา

อีกทั้งยังมีบริการดูแลการใช้พลังงาน ที่จะช่วยปรับระบบภายในอาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีทีมที่แข็งแกร่ง เพื่อการดูแลอย่างมืออาชีพได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร

ดูแลทุกกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการลงทุน ออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลระบบโซลาร์เซลล์ในระยะยาว ทำให้สามารถใช้พลังงานทดแทนในราคาที่ถูกกว่าโครงข่ายการไฟฟ้าปกติ จึงช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานได้

ระบบการจัดการพลังงานที่มีความยืดหยุ่น

โดยการวางแผนการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารของคุณ ด้วยพื้นฐานของระบบที่มีอยู่ เปลี่ยนเท่าที่จำเป็น ปรับให้คุณลดการใช้พลังงานในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับและเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า และประหยัดกว่า

กรีน เยลโล่ พร้อมดูแลด้วยความเข้าใจ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้พลังงานสำหรับบริษัทของคุณโดยเฉพาะ ด้วยบริการ

มั่นใจได้ในความใส่ใจ เพราะเราคือมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจให้ลงทุนและดูแลระบบพลังงานแก่บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีตัวอย่างโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารต่าง ๆ อีกทั้งยังให้การดูแลและบำรุงรักษาระบบพลังงานตลอดอายุสัญญา

เราคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเป็นอันดับหนึ่ง

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นหลักล้าน

ง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้