ผู้ให้บริการ Solar PPA ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ฟรี | GreenYellow Thailand

ครบวงจร 
การใช้พลังงานสะอาดแบบ 
ประสบการณ์ประหยัดค่าไฟฟ้าแบบ 
พันธมิตรด้านพลังงานชั้นนำที่ 
ครบวงจร

บริษัทจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก

กรีน เยลโล่ เป็นผู้ให้บริการโซลาร์ PPA (Solar PPA) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ให้การดูแลลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร สำหรับธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้าที่กำลังมองหาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทางเราจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมช่วยดูแลระบบในระยะยาวให้ฟรีตามสัญญา ตั้งแต่การสำรวจ ลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบำรุงรักษา ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมทีมงานมากประสบการณ์ รับประกันประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา ในระบบที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับกำลังการใช้พลังงานของคุณโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ เรายังมีบริการดูแลระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับระบบภายใน ดูแลการใช้พลังงานโดยรวม ให้สามารถผลิตไฟได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายน้อยลง

เราคือใคร

กรีน เยลโล่ เป็นผู้ให้บริการโซลาร์ PPA (Solar PPA) ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้รับการยอมรับ โดยมีเครือข่ายสาขาทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการนำเสนอโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้พลังงานลดลง แต่ประสิทธิภาพดีเท่าเดิมหรือมากขึ้น และพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ่ายหน่วยค่าไฟที่ถูกลง

บริการของเรา

บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เราจึงเป็นผู้ให้บริการโซลาร์ PPA (Solar PPA) อย่างครบวงจร โดยเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลูกค้า ด้วยการดูแลทุกกระบวนการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ การออกแบบ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้เหมาะสมกับกำลังการใช้พลังงานของคุณ ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบระยะยาวตลอดอายุสัญญา จึงมั่นใจได้ว่าอาคารสถานที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ที่สนใจการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจรในรูปแบบ PPA จะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ ทั้งในรูปแบบของโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ลอยน้ำ  และโซลาร์คาร์พอร์ต เพื่อให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอย่างเห็นผลจริง

นอกจากนี้ บริการของกรีน เยลโล่ ยังครอบคลุมไปถึงการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ที่ให้บริการ “ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยช่วยวางแผนการบริหารจัดการพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารของคุณ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานที่มีอยู่เท่าที่จำเป็น หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ทำให้คุณมีระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสามารถใช้พลังงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพการทำงานดีเช่นเดิมหรือดียิ่งขึ้น ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอย่างเห็นผลจริง

ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (PPA)

Shift Production
Power Purchase Agreement

โดยมี กรีน เยลโล่ ผู้ให้บริการโซลาร์ PPA (Solar PPA) เป็นผู้จัดการลงทุนและดำเนินการทั้งหมดให้คุณ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การขอใบอนุญาต การดำเนินการบำรุงรักษา และการตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Shift Efficiency

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มีอยู่ด้วยแนวทางการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของ กรีน เยลโล่

ประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า

กรีน เยลโล่ เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้สิทธิประโยชน์ไม่จำกัดแก่ลูกค้า ได้แก่ :

ประหยัดเงินลงทุน เพราะ กรีน เยลโล่ ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือระบบพลังงานให้

ลดต้นทุนค่าไฟ

การันตีการผลิตไฟฟ้า หรือประสิทธิภาพของชิลเลอร์

ดูแลการใช้งาน และบำรุงรักษาฟรี! ตลอดอายุสัญญา

ได้รับบริการแบบครบวงจร และปรับรูปแบบการติดตั้งได้ตามความต้องการ

มีเวลาบริหาร พัฒนา และจัดการธุรกิจต่างๆของตนเองได้อย่างเต็มที่

ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทำไมถึงควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับเรา

เนื่องจาก กรีน เยลโล่ ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (Solar PPA) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงทุนติดตั้งให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยให้การดูแลตั้งแต่ขั้นตอนในการให้คำปรึกษา การออกแบบกำลังติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้าของคุณ  ไปจนถึงการดูแลระบบ รวมถึงการมอนิเตอร์ในระยะยาว เพื่อดูแลการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ดีที่สุดและตามที่ตกลงกันไว้ 

ทำไมถึงควรจัดการระบบพลังงานกับเรา

นอกจากจะเป็นบริษัทโซลาร์เซลล์ที่ดูแลอย่างครบวงจรแล้ว กรีน เยลโล่ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคึกษาและวางแผนจากพื้นฐานของระบบในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่มีอยู่แล้ว นำมาจัดการใหม่โดยการปรับปรุงคุณภาพ ปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถลดค่าไฟโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมด

ความสำเร็จที่ไว้วางใจได้

ไทย

กำลังการติดตั้งรวม (MW)

0

ดำเนินการไปแล้ว (MW)

0

เวียดนาม

กำลังการติดตั้งรวม (MW)

0

ดำเนินการไปแล้ว (MW)

0

เอเชีย

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม (พันล้านบาท)

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้ (ต้น)

0

ความสำเร็จที่ไว้วางใจได้

ไทย

กำลังการติดตั้งรวม (MW)

0

ดำเนินการไปแล้ว (MW)

Million Baht

0

เวียดนาม

กำลังการติดตั้งรวม (MW)

0

ดำเนินการไปแล้ว (MW)

Million Baht

0

เอเชีย

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม (พันล้านบาท)

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้ (ต้น)

0

ต้น

ข่าวสาร

พบกับข่าวสารใหม่ๆและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นของ กรีน เยลโล่ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

DSC03364

กรีน เยลโล่ ร่วมใจเก็บขยะ สานต่อความมุ่งมั่นสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวัน EcoDay 2024

กรีน เยลโล่ ร่วมเป็นวิทยากรที่งาน Toward Thailand Net Zero Goal 2024

กรีน เยลโล่ สนับสนุน Pride Month 2024

พันธมิตรของเรา

ตัวอย่างโครงการของเรา

กรีน เยลโล่ ได้ดำเนินโครงการที่ลงนามไปแล้วกว่า 136 โครงการให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น Makro, Betagro, Ricoh, CPAll และ Tipco ด้วยการลดการพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ของลูกค้า และให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดได้โดยตรง อีกทั้งยังลดต้นทุนสำหรับการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

งานของเราในฐานะบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเป็นผู้นำในตลาด Solar PPA พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยโครงการการจัดการพลังงาน

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นหลักล้าน

ง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้
    Free consultation