กรีน เยลโล่ อวยพรปีใหม่ 2567

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ ปีใหม่2024 มาปูทางสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนไปด้วยกัน!

มาร่วมกันมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางรักษ์โลกด้วยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

Happy New Year 2024! มาทำให้ปีนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไร้คาร์บอนและยั่งยืน!

จากความสนใจของคุณ คุณอาจจะสนใจอ่านข่าวเหล่านี้