โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี หลากโซลูชันเพื่อคุณ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงงานด้วยเงินลงทุน 0 บาท
ผ่านสัญญา Solar PPA (Power Purchase Agreement)

Shift Production

How does solar PPA works?

Solar PPA คืออะไร ?

ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยทาง กรีน เยลโล่ เป็นผู้ลงทุนรับติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงาน ให้ฟรี 100% โดยครอบคลุมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมตามที่ลูกค้าต้องการ, จัดหาแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง, ดูแลกระบวนการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์, การก่อสร้าง, ดูแลการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา
กรีน เยลโล่ ให้บริการ Solar PPA

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีข้อดีอย่างไร ?

แม้จะมีข้อดีและความสะดวกในการติดตั้งมากมาย แต่แน่นอนว่าในการตัดสินใจเปลี่ยนระบบการใช้ไฟดั้งเดิมมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงาน โดยมีข้อดีในการติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงาน ดังนี้

ประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์รูฟท็อป

ใช้พลังงานสะอาดฟรี

โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance กล่าวว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2016 โดยในภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์มักถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้งานในส่วนของสายการผลิต ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภททำความร้อน

ใช้พลังงานสะอาดฟรี

โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance กล่าวว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2016 โดยในภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์มักถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้งานในส่วนของสายการผลิต ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภททำความร้อน

ประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์รูฟท็อป

ได้รับประโยชน์ในระยะยาว

โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ซึ่งหลังจากหมดสัญญากับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีที่ดูแลทุกอย่างให้กับ กรีน เยลโล่ ไปแล้ว เจ้าของพื้นที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบใหม่เอง

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้นในระยะยาว

ได้รับประโยชน์ในระยะยาว

โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ซึ่งหลังจากหมดสัญญากับบริษัทโซลาร์เซลล์ที่ดูแลทุกอย่างให้อย่าง กรีน เยลโล่ ไปแล้ว เจ้าของพื้นที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบใหม่เอง

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้นในระยะยาว
Earth day campaign hand showing tree in a bubble media mix

สร้างความมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ในปัจจุบันที่สังคมส่วนใหญ่ล้วนตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน จึงได้มีการผลิตและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนสะอาด จึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทน

สร้างความมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ในปัจจุบันที่สังคมส่วนใหญ่ล้วนตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ด้วยการผลิตและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่สะอาด จึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทน 

Earth day campaign hand showing tree in a bubble media mix

ประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า

ประหยัดเงินลงทุน เพราะ กรีน เยลโล่ ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลดต้นทุนค่าไฟ

การันตีการผลิตไฟฟ้า

ดูแลการใช้งาน และบำรุงรักษาฟรี ! ตลอดอายุสัญญา

ได้รับบริการแบบครบวงจร และปรับรูปแบบการติดตั้งได้ตามความต้องการ

มีเวลาบริหาร พัฒนา และจัดการธุรกิจต่าง ๆ ของตนเองได้อย่างเต็มที่

ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทำไมต้อง กรีน เยลโล่ ?

ผู้นำในตลาดโซลาร์เซลล์

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร กรีน เยลโล่ ช่วยให้พันธมิตรประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด โดยเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานที่ให้การดูแลพร้อมลงทุนให้ โดยลูกค้าไม่ต้องรับภาระในการลงทุนเอง มาแล้วมากกว่า 170 MWp ทั่วประเทศไทย

ด้านการลงทุน

เราคือพันธมิตรที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานสะอาด, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และลดต้นทุนค่าไฟ ด้วยโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี

เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิด โดยมีการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด

ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

เราได้พัฒนาระบบแสดงผล เพื่อรายงานประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้สามารถเห็นการทำงานและวิเคราะห์ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ เช่นปริมาณการใช้ไฟอย่างละเอียดเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึกได้

โซลูชันที่มากกว่าบริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบการจัดการพลังงานของเราลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง กรีน เยลโล่?

ผู้นำในตลาดโซลาร์เซลล์

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร กรีน เยลโล่ ช่วยให้พันธมิตรประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด โดยเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จากการติดตั้งมาแล้วมากกว่า 170 MWp ทั่วประเทศไทย

ด้านการลงทุน

เราคือพันธมิตรที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานสะอาด, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และลดต้นทุนค่าไฟ

เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนค่าไฟให้ได้มากที่สุด

ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

เราได้พัฒนาระบบแสดงผล เพื่อรายงานประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบนี้ ทำให้สามารถเห็นการทำงานและวิเคราะห์ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เช่นปริมาณการใช้ไฟอย่างละเอียดเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึก

โซลูชั่นที่มากกว่าบริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบการจัดการพลังงานของเราลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้น

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีรูปแบบอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันมีโซลูชันระบบโซลาร์เซลล์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: Solar PPA) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในโรงงานอย่างเหมาะสม หรือในระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมากมาย ได้แก่

ระบบ Solar Rooftop สำหรับโรงงาน

โซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อป เป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรม หรืออาคารพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในโรงงาน โดยระบบ Solar Rooftop เป็นรูปแบบที่พบเห็นกันได้ทั่วไปในโรงงาน เพราะเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ได้เรตค่าไฟที่ถูกกว่าระบบโครงข่ายการไฟฟ้าปกติ

โซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อปเป็นรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่พบเห็นกันได้ทั่วไป โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในโรงงาน  ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้เรตค่าไฟที่ถูกกว่าระบบโครงข่ายการไฟฟ้าปกติ

โซลาร์ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์ม คือพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะนำโซลาร์เซลล์หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเป็นระบบโซลาร์เซลล์โรงงานเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อการใช้งานในโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งการทำโซลาร์ฟาร์มจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้ง เนื่องจากต้องการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้พลังงานของลูกค้า จึงควรติดตั้งในสถานที่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงา และไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่เกิดฝุ่น เพราะอาจมาบดบังทัศนวิสัยของแผงเซลล์จนทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เต็มที่

โซลาร์เซลล์โรงงาน โซลาร์ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์ม

โซลาร์ฟาร์ม คือพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่จะนำโซลาร์เซลล์หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเป็นระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานที่ต้องการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อการใช้งานในโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งการทำโซลาร์ฟาร์มจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้ง เนื่องจากต้องการให้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้พลังงานของลูกค้า จึงควรติดตั้งในสถานที่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงา และไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่เกิดฝุ่น เพราะอาจมาบดบังทัศนวิสัยของแผงเซลล์จนทำให้ไม่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์โรงงาน โซลาร์ฟาร์ม
โซลาร์ลอยน้ำ ทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์ลอยน้ำ

โซลาร์ลอยน้ำ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนผิวน้ำด้วยทุ่นลอย เพื่อใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นทางเลือกที่ส่งผลดีต่อการผลิตพลังงาน เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยระบายความร้อนและปรับอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ให้เย็นขึ้น ทำให้การผลิตพลังงานมีประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้น

โซลาร์ลอยน้ำ

โซลาร์ลอยน้ำ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเป็นการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนผิวน้ำด้วยทุ่นลอย เพื่อใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการผลิตพลังงาน เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยระบายความร้อนและปรับอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ให้เย็นขึ้น ทำให้การผลิตพลังงานมีประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้น

โซลาร์ลอยน้ำ ทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์คาร์พอร์ต

โซลาร์คาร์พอร์ต คือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาที่จอดรถ โดยออกแบบพร้อมดำเนินการติดตั้ง ซึ่งเป็นการใช้งานหลังคาโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพนักงานเยอะ และมีพื้นที่ หรือต้องสร้างโรงจอดรถอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งร่มเงาเพื่อรถสำหรับพนักงาน และได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในโรงงาน

โซลาร์คาร์พอร์ต อีกทางเลือกของการสร้างพลังงานสะอาด

โซลาร์คาร์พอร์ต

โซลาร์คาร์พอร์ต คือการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาที่จอดรถ โดยออกแบบพร้อมดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่จอดรถ เป็นการใช้งานหลังคาโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพนักงานเยอะ และต้องมีหรือต้องการสร้างโรงจอดรถอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งร่มเงาเพื่อรถสำหรับพนักงาน และได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในโรงงาน

โซลาร์คาร์พอร์ต อีกทางเลือกของการสร้างพลังงานสะอาด

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ในรูปแบบไหน ทางกรีน เยลโล่ ก็พร้อมให้บริการโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี โดยลงทุนติดตั้งพร้อมดำเนินการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงก-ารดูแลระบบ และการบำรุงรักษาในระยะยาว โดยมีข้อเสนอในการให้ส่วนลดคงที่จากอัตราค่าไฟฟ้าตลอดทั้งสัญญา หรือสามารถได้อัตราส่วนลดเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตามอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะสัญญา

Solar PPA vs การลงทุนด้วยตัวเอง

Solar PPA
การลงทุนด้วยตัวเอง
การประหยัด
ศูนย์บาท (ไม่เสียค่า CAPEX)
การลงทุนด้วยตนเองต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก
การดูแลและการบำรุงรักษา
ฟรี (ไม่เสียค่า OPEX)
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มากับทีมที่ต้องจ้างและเทรนเพิ่มเพื่อดูแลระบบโซลาร์เซลล์
การการันตีประสิทธิภาพ
การันตีประสิทธิภาพ
ไม่การันตีประสิทธิภาพ
ผลประหยัด
ได้ผลประหยัดสูงถึง 50%
ทันที 100% แต่มีค่า O&M เพิ่มเติมและไม่ได้มีการการันตีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงทั้งหมดอยู่กับ กรีน เยลโล่
มีความเสี่ยงระดับกลาง ถึง สูง: EPC ให้จ่ายราคาที่สูง และไม่มีการควบคุมระยะเวลาในการติดตั้ง รวมถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการติดตั้ง
ทรัพยากร
ลูกค้ามีเวลาโฟกัสกับธุรกิจหลักได้เต็มที่
ต้องจัดแจงเวลาและคนส่วนหนึ่งเพื่อดูแลและรักษาระบบโซลาร์เซลล์ (จัดซื้อ, ควบคุมการติดตั้ง, O&M, การขอใบอนุญาต และอื่นๆ)
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ใช่
ใช่

การประหยัด : ศูนย์บาท (ไม่เสียค่า CAPEX)

การดูแลและการบำรุงรักษา : ฟรี (ไม่เสียค่า OPEX)

การการันตีประสิทธิภาพ : การันตีประสิทธิภาพ

ผลประหยัด : ได้ผลประหยัดสูงถึง 50%

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงทั้งหมดอยู่กับ กรีน เยลโล่

ทรัพยากร : ลูกค้ามีเวลาโฟกัสกับธุรกิจหลักได้เต็มที่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : ใช่

พบกับโซลูชัน Solar PPA และระบบ Monitoring ของเรา

คำถามที่พบบ่อย

เราให้คำปรึกษาฟรี โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ไม่ต้องกังวลค่ะ เรามีทีมวิศวกรที่สามารถดำเนินการตรวจสอบโรงงานหรืออาคารของคุณ เพียงแจ้งข้อมูลช่องทางติดต่อ หรือโทรหาเรา

เมื่อสิ้นสุดโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี ลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระบบโซลาร์เซลล์ของเราเป็นแบบ “ออนกริด” และต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากกริดเพื่อจ่ายไฟให้แก่อินเวอร์เตอร์ ในกรณีที่ไฟดับ ระบบโซลาร์เซลล์จะปิดการใช้งานและไม่ผลิตอีกต่อไป

เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์จึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ช่วงเวลากลางวัน จากช่วงเวลา 6.00 AM ถึง 6.00 PM และไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืน

ลูกค้าของเรา

คำนวนผลประหยัดของคุณได้ทันที

0 ตร.ม

0 บาท

พื้นที่ติดตั้งที่คุณคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้

ค่าไฟฟ้ารายเดือน

วันทำการ / สัปดาห์

ผลประหยัดที่คุณจะได้ต่อปี

30,000 ฿

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

เงินลงทุน

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

30,000 ตัน

เงินลงทุน

0 บาท

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้าน

ง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้
    Free consultation