เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ มีอะไรบ้าง ?

ในยุคที่โลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติจึงกลายเป็นทางเลือกสำคัญ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ? ศึกษาได้ในบทความนี้
นวัตกรรมด้านพลังงาน แหล่งพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ

ในยุคสมัยที่ทั่วโลกล้วนมีความตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีด้านพลังงานจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเราอาจคุ้นเคยกับชื่อพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังมีเทคโนโลยีด้านพลังงานที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งจะมีอะไรบ้าง บทความนี้จะพาไปแนะนำกัน

พลังงานหมุนเวียนทางเลือก นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียนทางเลือก (Renewable Energy) เป็นเทคโนโลยีการใช้พลังงานจากแหล่งที่สามารถเติมเต็มและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหมดสิ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เวลาหลายล้านปีในการก่อตัวและกำลังถูกใช้จนใกล้หมด

ความสำคัญของการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน

นวัตกรรมด้านพลังงาน เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน โดยมีข้อดีที่ส่งเสริมการใช้งาน ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ทำให้นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนมีตัวเลือกที่สามารถช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษ โดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ จะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศให้น้อยลงได้
  • สร้างความมั่นคงในระยะยาว แหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานยั่งยืนที่ไม่มีวันหมดสิ้น จึงสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นปัญหาของมลพิษ สร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ในระยะยาว
  • เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจุบันผู้บริโภคเล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมมากขึ้น การใช้นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นเหมือนเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จึงสามารถดึงดูดลูกค้า นักลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนได้
เทคโนโลยีด้านพลังงานที่น่าสนใจจากธรรมชาติ มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีด้านพลังงานที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง ?

พลังงานแสงอาทิตย์

หากจะพูดถึงนวัตกรรมด้านพลังงาน คงขาดพลังงานแสงอาทิตย์ไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นทางเลือกพลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังได้รับความนิยมและมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งพลังงานหลักในอนาคต ที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากโซลาร์เซลล์ทั่วไปที่ติดตั้งบนหลังคาแล้ว ในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนกระจก ในแหล่งน้ำ รวมถึงมีระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจากมากกว่าหนึ่งแหล่ง เพื่อให้ได้พลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ เช่น ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานผสมแสงอาทิตย์และลม

พลังงานน้ำ

เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านพลังงานสำคัญที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยแหล่งพลังงานน้ำ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำและสะสมพลังงานศักย์ไว้รอใช้งาน โดยพลังงานศักย์เป็นพลังงานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งดึงดูดวัตถุที่มีมวล ยิ่งวัตถุอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเขื่อนกั้นน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้บนระดับพื้นที่สูง น้ำที่อยู่บนเขื่อนจึงมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากอยู่แล้ว และเมื่อน้ำจากอ่างเก็บน้ำไหลผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยแรงดันมหาศาล มุ่งหน้าเข้าปะทะใบพัดกังหันน้ำ จึงเกิดแรงดันที่ทำให้ใบพัดหมุนและเปลี่ยนพลังงานศักย์จากน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมจากอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยพลังงานจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเอง จากนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานจลน์จากใบพัดกังหัน เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งต่อเป็นแสงสว่าง ขับเคลื่อนเครื่องจักรต่อไป

พลังงานลม

หลายคนอาจเคยเห็นภาพกังหันลมขนาดยักษ์ ซึ่งมักเห็นได้ทั่วไปในต่างประเทศและเริ่มแพร่หลายในไทย ซึ่งพลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนทางเลือกที่มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานลมยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนถูกลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันมีตัวเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงลมมากขึ้น ด้วยการพัฒนาจนเกิดการคิดค้นกังหันลมไร้ใบพัด ที่อาศัยครีบแอโรไดนามิก (Aerodynamics)ของระบบในการจับและขยายการไหลเวียนของอากาศในอาคารเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ในทุกสภาพอากาศ

การลงทุนในเทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการมีส่วนร่วมระดับประเทศและระดับโลก เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาง GreenYellow ผู้ช่วยดูแลเทคโนโลยีด้านพลังงาน สามารถช่วยให้คุณติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือศูนย์การค้า ได้อย่างครบวงจร ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยให้คุณเป็นเจ้าของใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) ได้ หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-8081 หรืออีเมล gr*********@gr*********.com

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. What is renewable energy?. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้านง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้ ติดต่อเรา
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Pinterest
WhatsApp

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทีมงานหารือว่าควรติดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่
Legal

รู้จัก ‘แบตโซลาร์เซลล์’ จำเป็นไหม ควรเลือกติดตั้งหรือไม่ ?

รู้จักระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจติดตั้ง ! ควรเลือกโซลาร์เซลล์ระบบไหน ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
โซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด ทำงานยังไง มีข้อดีอย่างไร ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง On Grid และ Off Grid อยากรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดทำงานยังไง บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม
นักธุรกิจกำลังนึกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Solar PPA

เตรียมเปลี่ยนผ่าน สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 100%

รู้จักรูปแบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนา ที่ตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานทดแทน 100%

อ่านเพิ่มเติม

Free consultation