โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ นวัตกรรมน่าจับตาที่ใช้ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่า

รู้จักโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างลอยน้ำว่า มีข้อดีอย่างไร ทำไมถึงควรติดตั้ง
โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ หรือฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างลอยน้ำ แทนที่จะติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศและสามารถลอยน้ำได้อย่างมั่นคง โดยแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานคล้ายกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนบก โดยการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นจึงทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับการใช้งานทั่วไป

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำคืออะไร ?

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ หรือฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างลอยน้ำ แทนที่จะติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษ เพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศและสามารถลอยน้ำได้อย่างมั่นคง โดยแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานคล้ายกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนบก โดยการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นจึงทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับการใช้งานทั่วไป

ทำไมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำถึงน่าสนใจ ?

ใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่า

ดังที่กล่าวไปว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเป็นการติดตั้งบนพื้นผิวน้ำ โดยไม่ต้องใช้พื้นดิน จึงเหมาะสำหรับโรงงานที่มีสระ บึง หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยสามารถทำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำได้ และช่วยสงวนที่ดินบริเวณโรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาหรือขยายการผลิตส่วนอื่นได้ในอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

เนื่องจากพื้นผิวน้ำช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำจึงมีโอกาสได้รับแสงแดดมากกว่าโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน ทั้งจากแสงแดดที่ส่องกระทบโดยตรงและแสงแดดที่สะท้อนจากผิวน้ำ จึงเปรียบเสมือนการได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สองชั้น ส่งผลต่อกำลังการผลิต

ลดการระเหยของน้ำ

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด น้ำที่กักเก็บไว้อาจเกิดการระเหยได้ง่ายกว่าปกติ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับพื้นที่ที่ต้องการกักเก็บน้ำไว้เพื่อรอใช้งาน เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหลังคาขนาดใหญ่ที่ช่วยบดบังพื้นผิวน้ำ จึงสามารถลดการสัมผัสระหว่างแสงแดดและน้ำโดยตรงได้ อีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของผิวน้ำ ซึ่งเมื่อน้ำเย็นลง อัตราการระเหยของน้ำก็ลดลงไปด้วย

ติดตั้งง่าย

โครงสร้างโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนผิวน้ำได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องปรับพื้นที่ หรือทำการก่อสร้างฐานรากที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่น้ำนิ่ง หรือพื้นที่ที่มีคลื่นลมปานกลาง

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำกับ GreenYellow พร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทโซลาร์เซลล์ผู้เชี่ยวชาญทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

ปริมาณแสงแดด

ปัจจัยแรกที่สำคัญ คือปริมาณแสงแดด โดยพื้นที่ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ควรได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดทั้งวัน เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางที่ดีควรตรวจสอบข้อมูลเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อวันในพื้นที่

ขนาดพื้นที่ผิวน้ำ

พื้นที่ผิวน้ำควรมีขนาดเพียงพอสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยคำนึงถึงขนาดของโครงสร้างลอยน้ำ จำนวนที่ต้องการ  ระยะห่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงพื้นที่ว่างสำหรับการบำรุงรักษา

ความลึกของน้ำ

ความลึกของน้ำควรมีความเหมาะสมกับระบบยึดเหนี่ยวและโครงสร้างลอยน้ำที่ใช้ ซึ่งควรดูให้มีระยะความลึกที่สามารถติดตั้งโครงสร้าง ป้องกันแผงโซลาร์เซลล์จากการกระทบของคลื่นลมได้อย่างมั่นคง

การบำรุงรักษา

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อป้องกันคราบตะกอน  สิ่งสกปรก  และตรวจสอบสภาพของระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน จึงควรเลือกบริษัทที่ติดตั้งและดูแลระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเป็นอย่างดี มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง และมีอะไหล่สำรองพร้อม

บริษัทผู้ติดตั้งและดูแล

ดังที่กล่าวไปว่าควรเลือกบริษัทผู้ติดตั้งที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ที่ดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งบริษัทผู้ติดตั้งควรมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจและมีผลงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ผ่านมา โดยตรวจสอบรีวิวจากลูกค้า หรือพันธมิตรที่มี ก่อนตัดสินใจเลือก

หากกำลังมองหาบริษัทโซลาร์เซลล์ที่น่าเชื่อถือ ที่ GreenYellow ให้บริการ Solar PPA ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ให้การดูแลลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจรโดยไม่ต้องลงทุนเอง สำหรับธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้าที่กำลังมองหาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทางเราจะเป็นผู้ลงทุน สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมช่วยดูแลระบบในระยะยาวตามสัญญา โดยพร้อมให้บริการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบสำหรับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาโซลาร์ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด โซลาร์ลอยน้ำ ฟาร์มโซลาร์ ไปจนถึงการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาที่จอดรถ หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-8081 หรืออีเมล gr*********@gr*********.com

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. ทำความรู้จักโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ นวัตกรรมทางเลือกพลังงานสะอาด. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้านง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้ ติดต่อเรา
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Pinterest
WhatsApp

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทีมงานหารือว่าควรติดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่
Legal

รู้จัก ‘แบตโซลาร์เซลล์’ จำเป็นไหม ควรเลือกติดตั้งหรือไม่ ?

รู้จักระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจติดตั้ง ! ควรเลือกโซลาร์เซลล์ระบบไหน ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
โซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด ทำงานยังไง มีข้อดีอย่างไร ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง On Grid และ Off Grid อยากรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดทำงานยังไง บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม
นักธุรกิจกำลังนึกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Solar PPA

เตรียมเปลี่ยนผ่าน สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 100%

รู้จักรูปแบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนา ที่ตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานทดแทน 100%

อ่านเพิ่มเติม

Free consultation