แผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับประเทศไทย ?

ตอบข้อสงสัยก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร รวมถึงควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสภาพอากาศในประเทศไทย
แผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ ? : แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

รู้หรือไม่ แผงโซลาร์เซลล์นั้นมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดี ข้อจำกัด แตกต่างกันไป หากอยากรู้ว่าแผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ และแบบไหนที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย บทความนี้มีคำตอบ

แผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ ?

แผงโซลาร์เซลล์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในระบบโซลาร์เซลล์ เพราะจะมีซิลิคอน หรือสารกึ่งตัวนำอื่น ๆ ที่ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยแผงโซลาร์เซลล์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของซิลิคอน และสารกึ่งตัวนำที่เลือกใช้ผลิตโซลาร์เซลล์

1. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ 100% หรือผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว จึงมีประสิทธิภาพในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าสูงที่สุด นอกจากนั้นยังทนทาน และใช้งานได้ยาวนานด้วย อย่างไรก็ตาม คุณภาพที่สูงก็มักจะมาพร้อมราคาที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน โดยแผงโซลาร์เซลล์ชนิดนี้จะสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จากลักษณะของแผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีสีเข้ม และเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม 

2. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เป็นประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนหลายผลึก จึงมีความบริสุทธิ์ของซิลิคอนต่ำกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า และราคารองลงมาด้วยเช่นกัน ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ จะมีกระบวนการผลิตโดยการนำซิลิคอนเหลวมาขึ้นรูปในพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยม แล้วตัดให้เป็นแผ่นบาง ทำให้โซลาร์เซลล์แต่ละแผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีมุมตัด มีสีอ่อน รวมถึงมีขนาดของแผงที่ใหญ่กว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์ด้วย

3. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าต่ำที่สุด เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางมักใช้สารกึ่งตัวนำอื่น ๆ แทนซิลิคอน เช่น อะมอร์ฟัส แคดเมียมเทลลูไรด์ หรือคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลไนด์ ซึ่งสารกึ่งตัวนำเหล่านี้จะถูกหลอม แล้วฉาบให้เป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ ซ้อนกันหลายชั้น มักมีสีดำ เห็นรอยต่อได้ไม่ชัดเจนนัก

แผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ ? : แผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดไหนที่เหมาะกับประเทศไทย ?

โดยทั่วไปแล้ว แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุด เพราะมีประสิทธิภาพ และความทนทานสูง ทนต่อสภาพอากาศของไทยได้ดี แต่คุณสามารถเลือกชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับความต้องการได้ 

แนวทางการเลือกแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อรู้แล้วว่าโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ และแบบไหนที่นิยมในไทย อีกหนึ่งสิ่งที่หลาย ๆ คนอยากรู้ก็คือควรเลือกแผงโซลาร์เซลล์อย่างไร ซึ่งสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการช่วยตัดสินใจได้เลย

กำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

กำลังไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้นั้นมีความสำคัญมาก เพราะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังควรคาดการณ์เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคตด้วย  

พื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

พื้นที่ในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ มีผลต่อการเลือกประเภทของแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์นั้นมีขนาดใหญ่กว่า และแผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางจำเป็นต้องใช้จำนวนมาก ดังนั้น หากมีพื้นที่จำกัดการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ประสิทธิภาพการแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์แต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้นหากมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก และต้องการประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่เสถียร ควรเลือกแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์หรือโพลีคริสตัลไลน์ เพราะสามารถแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่าชนิดฟิล์มบาง

อุณหภูมิในการทำงาน และความทนต่ออุณหภูมิ

เพราะสภาพอากาศในประเทศไทยมีทั้งแดด ทั้งฝน และในบางครั้งยังมีพายุฝนอีกด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิได้ดีอย่างแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 

เลือกแผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 ที่ได้มาตรฐานและการรับประกัน

ปัจจัยสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ การเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 ซึ่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีผู้ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นแบรนด์ของตัวเอง มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด รวมถึงมีการรับประกันอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอน

งบประมาณ

งบประมาณเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรคำนึงถึง โดยควรเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนตัดสินใจซื้อ และเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพดี แปลงแสงอาทิตย์ได้มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่สุด

การเลือก ติดตั้ง และดูแลแผงโซลาร์เซลล์นั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและชำนาญ เพื่อผลลัพธ์ของระบบโซลาร์เซลล์ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ หากองค์กรหรือโรงงานใดที่สนใจอยากติดโซลาร์เซลล์โรงงาน แต่ไม่ต้องการดูแลระบบเอง เลือกใช้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยไม่ต้องลงทุน หรือโซลูชัน Solar PPA จาก GreenYellow ได้เลย สามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-8081 หรืออีเมล gr*********@gr*********.com

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. THE DIFFERENT TYPES OF SOLAR PANELS. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 จาก https://www.deegesolar.co.uk/types_of_solar_panels/
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้านง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้ ติดต่อเรา
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Pinterest
WhatsApp

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทีมงานหารือว่าควรติดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่
Legal

รู้จัก ‘แบตโซลาร์เซลล์’ จำเป็นไหม ควรเลือกติดตั้งหรือไม่ ?

รู้จักระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจติดตั้ง ! ควรเลือกโซลาร์เซลล์ระบบไหน ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
โซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด ทำงานยังไง มีข้อดีอย่างไร ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง On Grid และ Off Grid อยากรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดทำงานยังไง บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม
นักธุรกิจกำลังนึกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Solar PPA

เตรียมเปลี่ยนผ่าน สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 100%

รู้จักรูปแบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนา ที่ตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานทดแทน 100%

อ่านเพิ่มเติม

Free consultation