fbpx

ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (PPA)

Shift Production

การให้บริการที่มากกว่าที่คุณ
คาดหวัง โดยไม่มีค่า
ใช้จ่ายเพิ่มเติม

เราศึกษาและเลือกกำลังติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุณ

Tab Item Content
Play Video

Solar PPA คืออะไร?

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้านล่างนี้

0 ตร.ม

0 บาท

พื้นที่ติดตั้งที่คุณคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้

ค่าไฟฟ้ารายเดือน

วันทำการ / สัปดาห์

ค่าไฟฟ้าของที่คุณจะประหยัดได้ต่อปี

30,000 ฿

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

เงินลงทุน

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยลดลง

30,000 tons

เงินลงทุน

0 บาท

ระบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลายรูปแบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร

เพื่อให้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาของอาคาร, บนผิวน้ำ, บนพื้นดิน หรือที่หลังคาของที่จอดรถ

พลังงานที่ถูกผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ไฟฟ้ากระแสตรงจะไหลผ่านสายเคเบิลเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับการจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารโดยทั่วไป

ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถกระจายไปใช้ได้ทุกที่

พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร

เพื่อให้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาของอาคาร, บนผิวน้ำ, บนพื้นดิน หรือที่หลังคาของที่จอดรถ

เพื่อให้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาของอาคาร, บนผิวน้ำ, บนพื้นดิน หรือที่หลังคาของที่จอดรถ

พลังงานที่ถูกผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

พลังงานที่ถูกผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ไฟฟ้ากระแสตรงจะไหลผ่านสายเคเบิลเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับการจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารโดยทั่วไป

ไฟฟ้ากระแสตรงจะไหลผ่านสายเคเบิลเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับการจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารโดยทั่วไป

ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถกระจายไปใช้ได้ทุกที่

ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถกระจายไปใช้ได้ทุกที่

เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมและดีที่สุด

รับรองแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำที่มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดของ Bloomberg Module Tiering List

เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมและดีที่สุด

รับรองแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำที่มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดของ Bloomberg Module Tiering List

เริ่มเลย

ประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

  *จำเป็น
  ปรึกษาฟรี

   *จำเป็น

   ขอบคุณสำหรับข้อความ

   เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด