fbpx

ให้บริการระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับโลก

ริลูชั่ด้ลั
พัมิด้ลัชั้นำ ที่
ณ์ยัค่ ฟ้
ครบวงจร

บริการของเรา

ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (PPA)

Shift Production
Power Purchase Agreement

โดยมี กรีน เยลโล่ เป็นผู้จัดการดำเนินการทั้งหมดให้คุณ เริ่มตั้งแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง การขอใบอนุญาต การดำเนินการบำรุงรักษา และการตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Shift Efficiency

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มีอยู่ด้วยแนวทางการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของ กรีน เยลโล่

ความสำเร็จที่ไว้วางใจได้

ไทย

กำลังการติดตั้งรวม
เมกะวัตต์

0

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม

ล้านบาท

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้
ต้น

0

เวียดนาม

กำลังการติดตั้งรวม
เมกะวัตต์

0

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม

ล้านบาท

0

ช่วยปลูกต้นไม้ได้
ต้น

0

ความสำเร็จที่ไว้วางใจได้

ไทย

กำลังการติดตั้งรวม

0

เมกะวัตต์

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม

ล้านบาท

0

ล้านบาท

ช่วยปลูกต้นไม้ได้

0

ต้น

เวียดนาม

กำลังการติดตั้งรวม

0

เมกะวัตต์

มูลค่าการลงทุนโดยร่วม

ล้านบาท

0

ล้านบาท

ช่วยปลูกต้นไม้ได้

0

ต้น

ข่าวสาร

GreenYellow participates in Toward 2065 Thailand Net Emissions goal
GreenYellow participates in Toward 2065 Thailand Net Emissions goal

GreenYellow Thailand was elated to participate in the Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal event on the 31st May 2022 which was jointly organized by the French Embassy in Thailand, Business France, and the Franco-Thai Chamber of Commerce. GreenYellow presented the solutions we offer to help companies reduce their carbon footprint during workshop #2.

We hope that we provided valuable leads and insights on how to turn the new EU carbon regulations into opportunities to consume less and consume greener energy, to ultimately reduce the carbon footprints of companies.

 

กรีน เยลโล่ ร่วมมือกับ ริโก้ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พุ่งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593
 • การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในครั้งนี้จะช่วยให้ริโก้ลดค่าไฟฟ้าและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมาก อีกทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องเงินลงทุนและค่าบำรุงรักษา

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านวัตกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์สำนักงานของโลก - เครื่องพิมพ์ การถ่ายภาพเอกสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมมือกับ กรีน เยลโล่ (GreenYellow) ผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกำลังการติดตั้ง 4MWp ที่โรงงานของ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โดยโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้รับทุนสนับสนุน ติดตั้ง และดำเนินการโดยกรีน เยลโล่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ริโก้ (Ricoh) ลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าและแทนที่พลังงานบางส่วนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก แต่ยังช่วยให้ ริโก้ เข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 อีกด้วย

กรีน เยลโล่ ให้บริการโซลูชั่นด้าน Solar PPA หรือ ข้อสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกรีน เยลโล่ เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของริโก้ พร้อมทั้งการดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของกรีน เยลโล่ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและผลประหยัด โดยที่ริโก้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มใดๆ

โรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปขนาด 4MWp ที่ติดตั้งที่โรงงานของ ริโก้ ประเทศไทย คาดว่าจะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้กว่า 4.7 GWh ต่อปี ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าและช่วยริโก้ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 2,500 ตันต่อปี โดยการร่วมมือกับกรีน เยลโล่ ในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟต่อหน่วยที่ลดลงอย่างมาก จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นการเลือกแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยบริษัทลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์ของริโก้ คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสมดุลระหว่าง 3P ได้แก่ Prosperity (เศรษฐกิจ) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของบริษัท คือการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายในปี 2593 ควบคู่ไปกับเป้าหมายระดับกลางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 63% ในปี 2573 (เมื่อเทียบกับระดับในปี 2558) ความร่วมมือระหว่างริโก้ และกรีน เยลโล่ นี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของกรีน เยลโล่ ในการจัดหาโซลูชั่นให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ยูกิฮิโร โทริยามา ประธานบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราตั้งเป้าหมายเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการพื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลก เพื่อให้เกิดสังคมการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าในองค์กรของเราทั้งหมด กว่า 80 ปีที่ริโก้ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกรีน เยลโล่ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเรา รวมถึงการสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของพวกเขาจะประสบความสำเร็จ”

แฟรงค์ คลุค ประธานกรรมการบริหารของกรีน เยลโล่ ประเทศไทยและเอเชีย เน้นย้ำว่า “เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุน ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ในการสร้างความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยโซลูชั่น Solar PPA ของเรา รวมถึงช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ นอกจากนี้ เรายังรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวตามวิสัยทัศน์ของริโก้ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งแวดล้อม”

กรีน เยลโล่ ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล 2022

    

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เราเฉลิมฉลองความหลากหลายที่ กรีนเยลโล่ (GreenYellow) ทางเราจึงมาแบ่งปันมุมมองของทุกทีมทั่วโลกในเรื่องของสิทธิในวันสตรีสากล

ความเท่าเทียมทางเพศวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน (Gender equality today for a sustainable tomorrow)

ลูกค้าที่มีค่าของเรา

คุณจะประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่

เพียงแค่ติดต่อเรา

  เราคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเป็นอันดับหนึ่ง

  มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงหลังคาของคุณ

  โครงการที่ประสบความสำเร็จ

  Siam Makro
  ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 42 GWh/ต่อปี
  กำลังการติดตั้ง 29 เมกะวัตต์
  ช่วยปลูกต้นไม้ได้ 425,000 ต้น
  SPM Feedmill
  ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 GWh/ต่อปี
  กำลังการติดตั้ง 2 เมกะวัตต์
  ช่วยปลูกต้นไม้ได้ 64,800 ต้น
  ซีพี ออลล์ (CP All)
  ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 9 GWh/ต่อปี
  กำลังการติดตั้ง 6.2 เมกะวัตต์
  ช่วยปลูกต้นไม้ได้ 194,400 ต้น
  ปรึกษาฟรี

   *จำเป็น

   ขอบคุณสำหรับข้อความ

   เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด