การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด ทำงานยังไง มีข้อดีอย่างไร ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง On Grid และ Off Grid อยากรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดทำงานยังไง บทความนี้มีคำตอบ
ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ โดยส่วนมากคนจะรู้จักการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ On Grid และ Off Grid กันอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีรูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลูกผสมระหว่างทั้งสองระบบด้วย ซึ่งก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดนั่นเอง โดยบทความนี้จะพาคุณมารู้จักโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดให้มากขึ้

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด คืออะไร ?

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นการผสมผสานระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบ On Grid และ Off Grid เข้าด้วยกัน ทำให้ได้ระบบโซลาร์เซลล์ที่มีแบตเตอรี่สำหรับสำรองไฟ และเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าท้องถิ่นด้วยในระบบเดียว 

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในรูปแบบนี้ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นการรวมข้อดีของการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ On Grid และ Off Grid เอาไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ระบบโซลาร์เซลล์แบบนี้มีทั้งข้อดี และข้อจำกัด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจติดตั้งจึงควรเข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยระบบไฮบริดเสียก่อน

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดมีองค์ประกอบใดบ้าง ?

 1. แผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบ โดยมีหน้าที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่กระทบกับโซลาร์เซลล์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

 1. แบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ เป็นส่วนประกอบจากระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off Grid ที่นำมาผสมผสานในระบบไฮบริด ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ในตอนกลางคืน หรือในยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์

 1. คอนโทรลเลอร์ 

คอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่จัดสรรการเก็บพลังงาน เพื่อรักษาแบตเตอรี่ให้มีสถานะการชาร์จสูง ช่วยควบคุมการชาร์จไฟให้มีกระแสและแรงดันที่เหมาะสมกับความจุพิกัดโหลดไฟฟ้า พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

 1. ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแบบไฮบริด โดยจะใช้ระบบแปลงไฟ (Power Conversion System : PCS ) ที่ทำหน้าที่แปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่ายไฟให้แก่แหล่งกำเนิดไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้กลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์ต่อได้ในเครื่องเดียว

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดบนอาคารโรงงาน

การทำงานของระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด

เมื่อรู้แล้วว่าโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดนั้นมีองค์ประกอบหลัก ๆ ใดบ้าง อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือ การทำงานของระบบโซลาร์เซลล์นี้ จะชาร์จแบตเตอรี่ หรือดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้เมื่อไหร่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

เวลากลางวัน

ในช่วงเวลากลางวัน ที่มีแสงแดดเพียงพอ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติ ระบบจะดึงไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์มาใช้ในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และหากผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้งาน ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่

เวลากลางคืน หรือเวลาไม่มีแสงอาทิตย์

ในเวลากลางคืน หรือเวลาไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น ฝนตก หรือมีเงาบังแผงโซลาร์เซลล์ ระบบจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก่อน จากนั้นในกรณีไฟฟ้าในแบตเตอรี่ใกล้หมด ระบบจะสลับไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าท้องถิ่นเหมือนกับระบบ On Grid

กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าท้องถิ่นดับ

หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าท้องถิ่นได้ ระบบอาจใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ หรืออาจดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ และแบตเตอรี่มีพลังงานพร้อมใช้หรือไม่

ข้อดีและข้อจำกัดของระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด

เมื่อเข้าใจแล้วว่าระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริดนั้นทำงานอย่างไร เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ การไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ประเด็นต่อมาเราไปดูกันว่าระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดีของโซลาร์เซลล์ระบบไฮบริด

 • มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลไฟฟ้าดับ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อจำกัดของโซลาร์เซลล์ระบบไฮบริด

 • ใช้อุปกรณ์มากกว่าการติดตั้งแบบอื่น ๆ
 • แบตเตอรี่สำหรับใช้งาน มีราคาที่ค่อนข้างสูง
 • ต้องดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
 • ระบบมีความซับซ้อนกว่า ทำให้ต้องมีผู้ที่ชำนาญคอยดูแลระบบ

จะเห็นได้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดนั้นนำข้อดีของทั้ง 2 ระบบมารวมกัน อย่างไรก็ตาม การติดตั้งโซลาร์เซลล์รูปแบบนี้มีความซับซ้อน และต้องใส่ใจในการดูแลและบำรุงรักษาไม่น้อย ดังนั้น ธุรกิจใดที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมบริการติดตั้ง และช่วยดูแลระบบแบบครบวงจร โดยไม่ต้องลงทุน สามารถปรึกษา กรีน เยลโล่ เพื่อรับคำแนะนำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-8081 หรืออีเมล gr*********@gr*********.com

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. Advantages of Hybrid solar power plants over Grid tied plants สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้านง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้ ติดต่อเรา
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Pinterest
WhatsApp

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทีมงานหารือว่าควรติดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่
Legal

รู้จัก ‘แบตโซลาร์เซลล์’ จำเป็นไหม ควรเลือกติดตั้งหรือไม่ ?

รู้จักระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจติดตั้ง ! ควรเลือกโซลาร์เซลล์ระบบไหน ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
นักธุรกิจกำลังนึกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Solar PPA

เตรียมเปลี่ยนผ่าน สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 100%

รู้จักรูปแบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนา ที่ตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานทดแทน 100%

อ่านเพิ่มเติม
ระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำงานร่วมกันอย่างไร
โซลาร์เซลล์

ระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำงานร่วมกันอย่างไร ?

เคยสงสัยไหมว่า ระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง และส่วนประกอบแต่ละอย่างในระบบทำงานร่วมกันอย่างไร ? บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม

Free consultation